حرف دل

راهی به من نمای، که عیبم هنر شود

حرف دل

راهی به من نمای، که عیبم هنر شود

۶۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

شیطان چه می گوید


قانون سلامتی


آرزوی سلامتی برای همتون دارم.

خانواده خوشبخت


حرف یک شهروندپرتغالی


ناراحت نشو


صبر حلال مشکلات .

بیچاره شوهر


نقطه پرگار


مستحبی والاتر


طنز روزگار


تهدیدکردن ایران توسط عربستان!!!!!!

بزرگتر از عربستان هم جرأت حرمت شکنی ایران عزیز را ندارد چه برسد وهابیهای تازه به دوران رسیده ها

زورشان فقط به زن وبچه های بی دفاع یمن میرسد.

انتخاب دوست


هرگز به دیواری که تازه رنگ شده تکیه نکن.