حرف دل

راهی به من نمای، که عیبم هنر شود

حرف دل

راهی به من نمای، که عیبم هنر شود

۳۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

گناهی نکرده اید

 پناه برخدا !!!! اگرمردی بی غیرت باشد (یعنی ناموس خودش که   بزک کرده در میان مردم ظاهر می شود و  به چنین حالت ناموسش در اجتماع  راضی باشد) بنا به فرمایش پیامبر الهی اگر به چنین مردی دیّوث ( بی غیرت ) بگویید گناهی مرتکب نشده اید.

رابطه ای داره ؟؟؟


ایرانی غیور


غیرت یعنی


بدترین گدایی ، گدای نگاه دیگران

غافل نشو

یک لحظه غفلت کافیست تا تمام هستی خودمان را از دست بدهیم.

شیطان در کمین است اگر غافل شدیم بی رحمانه شکارمان می کند.

هوای تودارم

     فقط می خوام نگات کنم ای دوست

پناه بر خدا


لبیک یا امام


رجایی ئ عزیز

درودخدا بر پیرو حسین علیه السلام